De lestijden
De tijden en plaatsen waar door onze vereniging gezwommen wordt:

Oostelijk Zwembad (Gerdesiaweg 480, 3061 RA Rotterdam-Kralingen)

Dinsdagavond
kinderen 4 - 13 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 - 19.35 uur
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
kinderen 4 - 13 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.35 - 20.10 uur
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
volwassenen 14 jaar en ouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.10 - 20.45 uur
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)

Zaterdagmiddag
kinderen 4 - 13 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 - 14.05 uur
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)
kinderen 4 - 13 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.05 - 14.40 uur
(les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)

Zwemcentrum Rotterdam (Annie M.G. Schmidtplein 8, 3083 NZ Rotterdam-Zuidplein)

Donderdagavond
kinderen 4 - 13 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.40 - 19.15 uur
(Les zwemmen beginner A diploma ondiep)
kinderen 4 - 13 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30 - 20.05 uur
(Les zwemmen alle diploma's diep)
volwassenen 14 jaar en ouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.10 - 20.45 uur
(Les zwemmen A-B-C en zwemvaardigheid 1-2-3)

De kosten
Kosten aanmelden wachtlijst € 5,00.

Nieuwe leden betalen bij de eerste les € 15,00 inschrijfgeld.

De kosten van een zwemles zijn € 5,50 te betalen aan de verenigingskassa.

Kosten diploma zwemmen € 20,00.

Als een lid zonder kennisgeving 5 x afwezig is, wordt deze verwijderd uit Internet Zwemscore
Module (= digitale leerlingvolgsysteem) en wordt er een e-mail of brief verstuurd.

Als u zonder kennisgeving langer dan 3 maanden afwezig bent, vervalt automatisch
het lidmaatschap. Er moet dan opnieuw € 15,00 inschrijfgeld betaald worden om weer lid te
kunnen worden.

Voor de kosten van de zwemlessen kan een proforma nota verstrekt worden, waarmee een
vergoeding aangevraagd kan worden bij Stichting Meedoen in Rotterdam of een ander fonds.
Sinds kort vergoeden ook Jeugdfonds Sport Rotterdam en Jeugdfonds Sport Zuid-Holland
zwemlessen. Hiervoor wordt door hen een factuurverzoek naar de vereniging gestuurd.

PINNEN IS BIJ ONS NIET MOGELIJK.

Aantal bezoeken:

Web Site Hit Counter
Inloggen
Medewerkers
Enige echte zwem ABC